Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

ambaje
13:41
Zdolność do uodpornienia się na samotność ma swoją bardzo konkretną cenę - niebezpieczeństwo, że człowiek uodporni się na wszelkie uczucia.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
ambaje
13:40
7190 84f5 500
Reposted fromthinredline thinredline viazoou zoou
ambaje
12:49
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
ambaje
12:48
Powiem ci złotą regułę mojej mamy - "są porządni mężczyźni, za których wychodzi się za mąż, i podli dranie, z którymi chodzi się do łóżka".
— Gabriela Gargaś
Reposted fromesperantoo esperantoo viaambiwalencja ambiwalencja
12:31
Google'da Ara
Reposted fromweheartit weheartit viaimpulsivee impulsivee
ambaje
12:26
8188 f29b
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaimpulsivee impulsivee

February 14 2017

ambaje
18:55
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viazwierzejuczne zwierzejuczne

May 24 2015

17:55
ambaje
17:49
7917 4ee9 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaempowerbeauty empowerbeauty
17:49
3279 db3f 500

killacam-:

masturbasic:

image

omg that gif

ambaje
17:49
adventuresinhires:

We don’t share fashion much, but these pieces by Paolo Sebastian are simply epic!
ambaje
17:48
4765 1982
tankgirl
Reposted frombilderkram bilderkram viapuszka puszka
ambaje
17:43
0210 1587 500
Reposted fromGodislove Godislove viamorphine morphine
ambaje
17:38
ambaje
16:54
ambaje
16:54
ambaje
16:52
ambaje
16:52
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
ambaje
16:52
15:21
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl