Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

ambaje
18:55
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viazwierzejuczne zwierzejuczne

May 24 2015

17:55
ambaje
17:49
7917 4ee9 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaempowerbeauty empowerbeauty
17:49
3279 db3f 500

killacam-:

masturbasic:

image

omg that gif

ambaje
17:49




















adventuresinhires:

We don’t share fashion much, but these pieces by Paolo Sebastian are simply epic!
ambaje
17:48
4765 1982
tankgirl
Reposted frombilderkram bilderkram viapuszka puszka
ambaje
17:43
0210 1587 500
Reposted fromGodislove Godislove viamorphine morphine
ambaje
17:38
ambaje
16:54
ambaje
16:54
ambaje
16:52
ambaje
16:52
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
ambaje
16:52
15:21
ambaje
15:17
3032 b8af
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatya satya
ambaje
15:15
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viadrttop drttop
ambaje
15:13
1047 ba5d 500
Congrats!
Reposted fromwhats whats viarepostedfrom repostedfrom
ambaje
15:10
ambaje
15:02
ambaje
15:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl