Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2016

ambaje
10:07

Posmakowałem jej... i do mnie dotarło, że całe życie głodowałem.


Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
ambaje
10:07
Niesamowite co może zrobić Twojemu sercu brzmienie głosu, za którym tak się tęskniło
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
ambaje
09:40
Właściwie to nie jestem zła na Ciebie. Tylko na siebie. Na siebie, bo ja, naiwna kretynka, nieucząca się na błędach, uwierzyłam, że będzie inaczej...  Wszyscy ludzie, którzy byli dla mnie ważni, oszukali mnie i zostawili, więc dlaczego Ty miałbyś być wyjątkiem?
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
ambaje
09:40
Wierzę jednak, że jeśli ludzie naprawdę chcą być razem, nie zepsują sobie życia głupotami
— Ewa Błaszczyk
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
ambaje
09:38
7975 73d7 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viazwierzejuczne zwierzejuczne
ambaje
09:35
Żeby znaleźć kogoś, kto naprawdę cię rozumie, trzeba mieć farta, ale potem wszystko zależy od ciebie. Jeśli pokazujesz ludziom, że są dla ciebie ważni, zapamiętają to.
— Brenna Yovanoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwierzejuczne zwierzejuczne
ambaje
09:35
Jest taki moment, kiedy lato pęka. Jest już maksymalnie dojrzałe, rumieni się, pachnie, ale wiadomo, że to koniec, że jutro zacznie się starzeć, marszczyć, tracić kolory. Dziś był właśnie ten dzień.
— Justyna Stasiek-Harabin
ambaje
09:35

Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.

— Jerzy Sosnowski
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
ambaje
09:34
Jeśli ona chce tylko Ciebie, to nie martw się o to, kto chce ją
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viacytaty cytaty
ambaje
09:29
6692 96f4 500
Reposted fromintention intention viaDarkAndLonley DarkAndLonley
ambaje
09:29
9618 dac6
ambaje
09:28
We all want the same things: love, forgiveness... chocolate. 
— Remy Hadley "Thirteen"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
ambaje
09:08
5587 6520 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaglitternblaze glitternblaze
ambaje
09:07
Niby pisze, dzwoni, chce- ale mówi "nie"...

Niby mówi "nie"- ale gdy ja piszę, dzwonię, chcę..nie odmawia.
— Znalezione
Reposted fromimpulsivee impulsivee

August 18 2016

ambaje
19:23
Jestem hipokrytą. Najpierw wieczorami modlę się o miłość, a później gdy już się pojawi, tchórzę i uciekam z krzykiem.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
ambaje
19:23
19:21
ambaje
19:19
2424 9d57
Reposted fromQualinestii Qualinestii viacytaty cytaty
ambaje
19:19
2618 239a
ambaje
19:19
2609 861e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl