Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2016

ambaje
19:23
Jestem hipokrytą. Najpierw wieczorami modlę się o miłość, a później gdy już się pojawi, tchórzę i uciekam z krzykiem.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalaami malaami
ambaje
19:23
19:21
ambaje
19:19
2424 9d57
Reposted fromQualinestii Qualinestii viacytaty cytaty
ambaje
19:19
2618 239a
ambaje
19:19
2609 861e
ambaje
19:19
2564 eedb
Finito Kraków is comming 
ambaje
19:18
Prawdziwa przyjaźń - kiedy jeszcze nie skończyłeś opowiadać o swoim problemie, a już masz polane.
— POKOLENIE IKEA
Reposted fromlumincescence lumincescence viacytaty cytaty
ambaje
19:18
8522 146f
Reposted fromHatedRuda HatedRuda viazwierzejuczne zwierzejuczne
ambaje
19:18
8394 c486 500
Reposted fromelczi elczi viazwierzejuczne zwierzejuczne

August 17 2016

ambaje
20:23
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
ambaje
20:23
Jest tylko jedna droga do szczęścia - przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.
— Epiktet
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamuchless muchless
ambaje
20:22
Reposted fromolewka olewka viamuchless muchless
ambaje
20:07
7951 6543 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vialoveveryone loveveryone
ambaje
20:05
1058 5ac5
Reposted frombe-yours be-yours viatirelesrideaux tirelesrideaux
ambaje
20:05
5927 09e3 500
Reposted fromelczi elczi viatirelesrideaux tirelesrideaux
ambaje
20:05
Reposted fromtfu tfu viatirelesrideaux tirelesrideaux
ambaje
20:04
...możliwe, że ty sama wiesz, co się dzieje w Twojej głowie, ale komuś z zewnątrz naprawdę bardzo trudno to zrozumieć.
— Ninni Schulman – Mężczyzna, który przestał płakać
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
ambaje
20:02
1410 058a
Reposted frompurecoffeine purecoffeine vialubie-lato lubie-lato
ambaje
14:45
Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.
— Tomasz Piątek / Carola
Reposted fromimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl